Projekt

I detta projekt vill vi bygga en digital vårdtjänst som upplevs stödjande av både patienter och sjukvårdens medarbetare, och som möjliggör ökad individualisering och vårdkvalitet genom att hantera stora informationsmängder och komplexa samband. I projektet finns tre huvudsakliga innovationsområden:

 

  1. Vi kommer att utveckla en mjukvara som låter patienten vara medskapare till den information som ligger till grund för diagnostik och beslutsfattande i sjukvården. Patienten får därigenom en helt ny möjlighet att utveckla hela sin besvärsbild och data blir mer pålitliga. Vi tror dessutom att det kommer att stärka patientens position i mötet med sjukvården och bidra till mer givande möten.2. Vi kommer att undersöka hur Big Data-analys och machine learning kan tillämpas i medicinsk forskning. Genom att patienten själv registrerar sin upplevelse med betydligt högre detaljrikedom än vad som tidigare varit möjligt stärker vi möjligheterna till forskning kring betydelsen av faktorer i patientens berättelse och läkarens kliniska undersökning. På så vis kommer vi att bidra till att balansera en utveckling som går mot att medicinsk forskning baseras i mycket hög utsträckning baseras på kvantifierbara data såsom laboratorieanalyser och bilddiagnostik.
  2. Vi kommer att skapa ett digitalt beslutsstöd för området smärta. De lärdomar vi drar under projektet kommer senare att kunna tillämpas på helt andra sjukdomspanoraman.